De Linie 18 2905 AX Capelle aan den IJssel

JAAROVERZICHT 2013

Speel-o-theek Berend Botje onderneemt veel extra activiteiten in Capelle aan den IJssel. Ook ondersteunen wij bij diverse gelegenheden. Wij geven u graag een kijkje in onze keuken. Heeft u zelf ook belangstelling voor een activiteit, ondersteuning of vergelijkbare wens. Neem contact met ons op via info@spelenbijberendbotje.nl

In het jaaroverzicht vertellen wij u graag over deze activiteiten. Buiten kijf staan echter de reguliere uitleningen. Zes dagdelen per week zijn telkens twee of drie vrijwilligers aanwezig om uitgeleend speelgoed in te nemen, waar nodig te adviseren, nieuw speelgoed uit te lenen en dit administratief te verwerken in het computersysteem. Daarnaast zijn vrijwilligers bezig met ondersteunende taken, zoals de aankoop van speelgoed, het opruimen van onze uitleenruimte, de financiële administratie, de foto-catalogus, de automatiseringsprogramma's, het contact onderhouden met samenwerkingspartners in de gemeente. En dan te bedenken dat de vrijwilligers dit allen uit vrije wil doen en er heel veel plezier aan beleven.

 

In januari stonden we aan het begin van een nieuw jaar vol plannen rondom samenwerking binnen de gemeente. Ook is ons nieuwe logo steeds vaker ingezet. Deze is gemaakt door een vrijwilliger die hiervoor een opleiding heeft gevolgd. Tenslotte hebben we een ouderkamer op bezoek gehad om hen te informeren over mogelijkheden en hebben we een redactioneel stuk aangeleverd voor de krant van het Centrum voor Jeugd en Gezin. En als interne klus gingen we over op een nieuwe versie van ons softwareprogramma. De eerste periode gaf dat heel vaak foutcodes door onze onwetendheid, maar uiteindelijk levert het een mooi programma op.

          

In februari hebben we de landelijke dag voor speelotheken bezocht. Naast het ontmoeten van collega-speelotheken hebben we leuke materialen gekocht op de speelgoedbeurs en tenslotte nog een workshop gevolgd om onze kennis te verdiepen. Ook hebben wij de afgelopen weken onze speelgoedcollectie opgeschoond. Ieder jaar opnieuw kijken we naar materiaal dat niet meer uitgeleend zal worden. Hierdoor kunnen we ruimte maken in onze collectie en kasten. Tenslotte kregen we de mogelijkheid om ruim een half jaar een lege etalage in winkelcentrum De Terp te vullen.

          

In maart hebben wij in winkelcentrum de Terp gestaan met een informatiekraam. Daarnaast verkochten we daar onze oude speelgoedcollectie tegen kleine prijsjes. De vrijwilligersdag van het Oranje Fonds (NL Doet) was hiervoor de jaarlijkse aanleiding. We hebben ons grote jaaroverzicht en verslaglegging afgerond en ingeleverd. Ook bezochten we een netwerkbijeenkomst van de krant Dichtbij.

             

In april hebben wij ons materiaal ingezet voor de Koningsspelen. Zowel bij scholen als buurtverenigingen was ons materiaal te vinden. Ook in 2013 zijn we te vinden in de wijkgidsen van het Brede School Netwerk. Vanwege de koningswisseling hebben wij abonnementen beschikbaar gesteld als prijs aan winkelcentrum de Terp.

          

In mei hebben we onze nieuwe collectie speelgoed aangeschaft. Voordat het uitgeleend kan worden moet eerst alles in elkaar gezet worden. Ook krijgt alles een code, komen er tellijsten en wordt het speelgoed in de computer ingevoerd. Vele vrijwilligers zijn hiervoor buiten de openingstijden bezig geweest.

In juni werd het buitenspeelmateriaal ingezet bij twee buurten die meededen met Opgaarden, de wijkactiviteit binnen Oostgaarde. Ook waren we deelnemer aan de landelijke week van de speelotheken. Tenslotte werd het boek over speelotheken overhandigd aan welzijnsorganisatie buurtkracht. Speelotheken bestaan landelijk 40 jaar en dit boek was hier het gevolg van. Als speelotheek van het jaar 2010 stonden wij ook in dit boek vermeld.

      

In de maanden juli/augustus was onze speelotheek gesloten wegens de schoolvakantie. Wel hebben we extra veel speelgoed uitgezet bij onze leden, zodat de zomermaanden overbrugd konden worden. Ook is onze extra website vormgegeven en gevuld. De activiteiten van de speelotheek waren opgenomen in de zomerkrant van Buurtkracht.

     

    

In september zijn we begonnen om het nieuwe jaarplan vorm te geven. We zijn gestart met het contact leggen met partners in het welzijnswerk, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de gemeente.  In 2014 willen we extra abonnementen uit gaan zetten onder gezinnen die ondersteuning krijgen vanuit een organisatie. Onze 'gewone' leden kunnen er overigens ook van profiteren, omdat onze speelgoedcollectie daardoor vergroot zal worden.

In oktober hebben we meegedaan met de 'week van de opvoeding'. Wij verzorgden de versiering voor de opvoedlunch van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook verzorgden we een informatieve avond over denkspellen onder de titel 'spelenderwijs'. In het tijdschrift van de Rotterdampas geven we nieuwe leden de kans om een abonnement gunstig af te sluiten.

  

In november/december zijn gesprekken geweest met allerlei welzijnspartners over de extra abonnementen en de voorwaarden en gevolgen.  Ook is onze speelgoedcollectie nogmaals verder uitgebreid. Deels met het nieuwe soort denkspellen voor één persoon, maar ook met leuke andere spel- en speelmatieralen. Ook is er op bestuurlijk niveau een informatiebijeenkomst van de gemeente gevolgd.

In december hebben wij onze leden een 'ouderwetse' kerst- en nieuwjaarsgroet gestuurd en de anderen kregen hem digitaal. Met dit compacte jaaroverzicht sluiten we het jaar 2013 af om met enthousiasme het jaar 2014 in te gaan.